ECDL - Řidičák na počítač

European Computer Driving Licence

Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat. Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a uznáván jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy ECDL a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky. V mimoevropských zemích je tento projekt označován jako ICDL.


Nezaplaceno, viz: úvodní stránka.

ECDL - Řidičák na počítač

European Computer Driving Licence

Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat. Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a uznáván jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy ECDL a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky. V mimoevropských zemích je tento projekt označován jako ICDL.

Akreditované středisko pro ECDL testování

Aktuálně

První aktualita

Perex k první aktualitě, podrobné informace se zobrazí až po kliknutí na odkaz "více >>>".

Druhá aktualita

Perex k druhé aktualitě, podrobné informace se zobrazí až po kliknutí na odkaz "více >>>".

Třetí aktualita

Perex k třetí aktualitě, podrobné informace se zobrazí až po kliknutí na odkaz "více >>>".

Atd., atd., atd...

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Vzdělávací středisko DAMAN s.r.o.

ECDL - European Computer Driving Licence

 
Vzdělávací středisko DAMAN s.r.o.; Akreditace: MŠMT, ČSKI
ul. 28.října 1810/86, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 28573056 DIČ: CZ28573056
Technické zpracování: H.S.G.I. - Informační systémy